Najjednostavniji alat za savijanje metala

Originalni uređaj koji može saviti šipku, trake i druge metalne predmete može se samostalno izraditi u garažnim uvjetima.

Dva komada kanala različitih veličina nakon završetka spojeni su čeličnom šipkom u obliku šarke. Prikladno je raditi s alatom tako što ga držite u tisu, pa je metalni krug zavaren na jedan pomični spoj tako da se na njega pričvrsti cijev kako bi se povećala sila na savijeni predmet.

Uz pomoć rezultirajućeg uređaja možete saviti gotovo sve željezne predmete koji se u njega uklapaju.