Superinvencija "Besplatna struja bez namotaja brojila

BESPLATNA ELEKTRIČNA SNAGA (NE UKLJUČUJTE ZEMLJU)
Za osvjetljenje, napajanje televizora, hladnjaka, drugih električnih uređaja. Ne treba "poboljšati električni brojilo, spojiti se na susjeda, zamijeniti postojeće električne uređaje - ne morate ništa raditi!"
NOVO NAČELO Opskrbe električnom energijom u kući
U stanu su električni uređaji paralelno povezani na mrežu, budući da je U = 220 V i stalno u veličini, a zatim svaka nova uključenost povećava trenutnu potrošnju:
Nudimo vam novi izum. Njegova je suština da se dio opterećenja napaja velikim kapacitetom C = (10 - 50 μF). Kad struja prođe kroz kondenzator, dolazi do pomaka faze između struje i napona za 900. Struja u zajedničkom krugu više neće biti jednaka zbroju pojedinih struja, već se izračunava prema formuli:
tj. manje od i? = I1 + I2 + ... U, bez kapaciteta C.
Možete napajati rasvjetu, uređaje za grijanje, hladnjake tipa Morozko (bez elektromotora), nove televizore (bez transformatora) i druge električne uređaje.
! TRGOVINSKA KORIŠTENJA OVOG IZUMA KOJI JE KUPLJENO ZAKONOM.